Grid Pattern

Evoyo

Alle duurzame energie onder één dak.

Grondgebonden woningen, appartementen of woontorens? Evoyo realiseert duurzame warmte- en koudesystemen die passen bij de comfortbehoefte en leefomgeving van bewoners. Met slimme regeltechnieken voor optimaal rendement doen we dit met verschillende type warmtepompen, lokale bodemenergie en zonne-energie. Voor ieder project maken wij een voorstel op maat dat past bij de ontwikkeling.

De bouwsector staat voor een grote opgave: het realiseren van 900.000 nieuwe woningen tot 2030. En dat in een tijd met strenge milieu- en klimaateisen, hoge materiaalkosten, maximale verkoopprijzen en krapte op de arbeidsmarkt. Daarom geloven we bij Evoyo in het belang van een open, snelle en transparante samenwerking met opdrachtgevers en partners in het werken aan maatwerkoplossingen.

Evoyo heeft voor vrijwel elk gebouwtype een geschikte oplossing. Van individuele tot collectieve systemen: voor elk project ontwikkelen, financieren, installeren en onderhouden we het energiesysteem. Daarbij zoeken we naar de optimale balans tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en zekerheid. We ontzorgen u in elke fase van het proces: vanaf het allereerste ontwerp tot en met exploitatie. Bij Evoyo geloven we daarnaast in de kracht van drie pijlers

Wij investeren langjarig in een duurzaam systeem

De aanleg van een nieuw warmte- en koudesysteem vraagt om een flinke investering. Daarom investeert econic mee in het systeem. Zo brengen we de stichtingskosten naar beneden en worden woningen beter betaalbaar voor een groter publiek.  

Onboarding van nieuwe bewoners

Tijdens de bouw en realisatie begeleiden we optimaal het project, communiceren over de vorderingen en plannen in samenwerking met de uitvoerder, aannemer, architect en makelaar.

Daarnaast zorgen we voor onboarding: we begeleiden en adviseren bewoners over extra mogelijkheden, leggen uit hoe alle apparaten werken en leggen de afspraken nauwkeurig vast in contracten. 

Meerjarige ontzorging tijdens exploitatie

Na de realisatie blijven we bij het project betrokken. Tijdens de exploitatie dragen we zorg voor optimalisaties, service en jaarlijks onderhoud, waarmee we de kwaliteit en prestatie van het systeem borgen. En zijn er onverhoopt toch vragen of storingen? Dan worden bewoners snel geholpen door onze klantenservice.

Galerij Econic