Grid Pattern

Noah Baars

Programmamanager Schoon en Emissieloos bouwen (SEB) Rijksvastgoedbedrijf

Noah Baars is als programmamanager Schoon en Emissieloos Bouwen gericht op het verduurzamen van de Nederlandse rijksgebouwenportefeuille. Dit doet hij onder andere door te kijken naar manieren om het bouwproces te elektrificeren. Hij onderzoekt mogelijke synergiën tussen verschillende ambities (circulaire economie- natuur inclusief bouwen - waterbeheer). Waarbij de lange termijn voor de korte termijn gaat.