Grid Pattern

Alex Hekman

Business director Water Sweco

Alex is commercieel directeur water bij Europa’s grootste ingenieursadviesbureau Sweco en een bekend gezicht in de water- en klimaatadaptatie sector. Hij is nauw betrokken bij de ruimtelijke transities van het deltaprogramma, de woningbouwopgave en het nationaal programma landelijk gebied. Hij schreef de onderbouwing voor het briefadvies van de Deltacommissaris voor klimaatadaptieve woningbouw en is één van de grondleggers van het gedachtegoed van het principe Water en bodem sturend. In verschillende essays en whitepapers daagt hij partijen uit meer en sneller werk te maken van klimaatadaptatie, te anticiperen op zeespiegelstijging en water en bodem sturend maken in de ruimtelijke ordening.

Gerelateerde sprekers

Esther Agricola

Directeur BPD regio Noord-West

Fransje Hooimeijer

Associate Professor Environmental Technology & Design TU Delft

Steven Slabbers

Onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Noord-Holland