Grid Pattern

Fransje Hooimeijer

Associate Professor Environmental Technology & Design TU Delft

Fransje Hooimeijer is gespecialiseerd in systeemintegratie van technische voorwaarden in stedenbouwkundig ontwerpen en het interdisciplinaire ontwerp. Ze is opgeleid als ontwerper aan de Willem de Kooning Academie, als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, en na een aantal jaar zelfstandig onderzoeker te zijn geweest heeft zij een promotieonderzoek aan de TU Delft uitgevoerd. In haar onderzoek en onderwijs aan de TU Delft neemt ze het perspectief op de stad als technische reconstructie van het landschap. Ze onderzoekt hoe de natuur dichter bij de mens kan worden gebracht met concepten als ecosysteem participatie en reversed engineering with nature als fundament voor een klimaatbestendige, natuurlijke stad. Ze is betrokken bij praktijk- en onderzoeksnetwerken in en buiten Nederland, is redacteur van het Journal of Delta Urbanism, heeft aan verschillende boeken meegewerkt en gepubliceerd in stedenbouwkundige, technische en wetenschappelijke tijdschriften.

Gerelateerde sprekers

Alex Hekman

Business director Water Sweco

Esther Agricola

Directeur BPD regio Noord-West

Steven Slabbers

Onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Noord-Holland