Grid Pattern

Harwil de Jonge

Directeur Heijmans Vastgoed

Harwil de Jonge is werkzaam bij Heijmans Vastgoed als directeur en meest recent als directeur duurzaamheid. Na zijn studie aan de TU Delft (Bouwkunde) is hij gaan werken bij Heijmans in een verscheidenheid aan functies en rollen. Met zijn passie voor gebiedsontwikkelingen en duurzaamheid in de breedste zin heeft hij afgelopen jaren verder invulling kunnen geven aan de missie van Heijmans: makers van de gezonde leefomgeving. Afgelopen jaren heeft hij vanuit diverse partnerships gewerkt aan verdere verdieping op thema's als biodiversiteit, klimaatadaptatie, drinkwater, CO2 en sociale cohesie.

Harwil is daarnaast lid van de Raad van advies van NL Greenlabel, stuurgroeplid KAN, bestuurslid De Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKGSL), jurylid prijsvraag natuurinclusief en biobased bouw in Oirschot vanuit College van Rijksadviseurs, klankbordgroep Better Together. 

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Martijn Onderstal

Head of Valuations Savills

Raymond Frederiks

Market Intelligence Analist Savills