Grid Pattern

Martijn Balster

Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest Namens VNG en wethouder Gemeente Den Haag

Martijn Balster is sinds december 2019 wethouder van de gemeente Den Haag. Sinds september 2022 heeft hij de portefeuille Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest en is hij stadsdeelwethouder van Escamp. Voor het wethouderschap was Martijn bijna 6 jaar fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad en werkte hij van 2011 tot 2019 voor het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer, onder andere als onderzoekscoördinator voor het parlementair onderzoek Huizenprijzen (2013) en Digitale Toekomst (2019). Daarvoor werkte hij voor de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, de voorzitter van de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds juni 2021 is Martijn lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit en voorzitter van de tijdelijke VNG-commissie arbeidsmigratie.  

*Foto: Valerie Kuypers

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Desirée Uitzetter

voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD

Gertjan van der Baan

Voorzitter IVBN en CEO Vesteda

Marijn Snijders

Directeur Capital Value

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes