Grid Pattern

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes

Martin van Rijn is sinds 1 september 2020 voorzitter van Aedes. Hij heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring. Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Inspectie Woningcorporaties. Als plaatsvervangend directeur-generaal was hij vanaf 1995 verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector. In de periode 2000-2007 werkte hij als directeur-generaal bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarna was hij voorzitter van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder PGGM, staatssecretaris van VWS in het kabinet-Rutte II, voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuisgroep Reinier Haga en in 2020 een aantal maanden minister voor Medische Zorg en Sport. In 2021 trad Van Rijn toe tot de raad van advies van de Amsterdam School of Real Estate. Vanaf 1 juni 2023 is hij benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de DNB.

Fotocredit: Aedes / Simone-Michelle de Blouw

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Desirée Uitzetter

voorzitter NEPROM en Directeur Gebiedsontwikkeling BPD

Gertjan van der Baan

Voorzitter IVBN en CEO Vesteda

Marijn Snijders

Directeur Capital Value

Martijn Balster

Wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest Namens VNG en wethouder Gemeente Den Haag