Grid Pattern

Hugo de Jonge

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De komende jaren ga ik mijn tanden zetten in een grote taak: volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Voor te veel mensen is het hebben van een fijn en betaalbaar huis nu geen zekerheid. Mijn eerste opdracht is zorgen dat er heel veel gebouwd gaat worden. Mijn tweede opdracht is zorgen dat er ruimte blijft op dit hele kleine stukje aarde voor de dingen die we belangrijk vinden: ruimte om te wonen, voor natuur, ruimte om ons geld te verdienen, voor onze boeren en voor onze energievoorziening. Hierin zullen we passende keuzes moeten maken.

Bijeenkomst

Opening PROVADA 2023 door Minister Hugo de Jonge

Dinsdag 10:00 - 10:20

Centrale Hal