Grid Pattern

Rob Buren

Directeur Ketenintegratie Platform 2050 VORM

Rob is directeur SUPLA, een door het bouw eco-systeem ondersteund non-profit organisatie. SUPLA stimuleert en faciliteert de integrale digitalisering en ketenintegratie van de sectoren ontwikkeling, bouw en industrie. Het doel van SUPLA is om de woningbouw van betaalbare woningen in Nederland te versnellen, verduurzaming van de sector en bouw- en ontwikkelkosten te verlagen. Daarnaast is hij en mede-initiatiefnemer van BouwLab R&Do, een Living Lab waarin (MKB)-ondernemingen uit de bouwsector kunnen experimenteren, co-creëren en innoveren.

Na een internationale carrière in de petrochemie heeft hij zijn loopbaan voortgezet in de Nederlandse bouwsector. Hij gaf daarbij sturing aan diverse transformatietrajecten bij middelgrote en grote ondernemingen actief in de bouw, waaronder toeleveranciers, productiemaatschappijen en partijen in de uitvoering en ontwikkeling. Rob neemt daarnaast actief deel aan diverse R&D-projecten binnen het bouweco-systeem, in nauwe samenwerking met Technische Universiteiten en strategische partners.