Grid Pattern

Marja Appelman

Directeur Woningbouw Ministerie BZK

Marja Appelman is sinds 1 augustus 2018 directeur Woningmarkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor heeft ze diverse andere functies vervult bij het rijk. Zo was zij directeur van de Kansspelautoriteit, adjunct-directeur Cure bij de Nederlandse Zorgautoriteit, onderzoeker en afdelingshoofd dienstverlenende bedrijven bij het Centraal Planbureau en senior-beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken. Gedurende de periode 2008 tot 2013 was Marja partner bij SiRM, een mede door haar opgericht strategisch adviesbureau in gereguleerde markten, met een focus op de gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2009 is Marja lid van de Raad van Commissarissen van HADOKS, een vereniging voor en door huisartsen in de Haaglanden.

Gerelateerde sprekers

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Josja van der Veer

Directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam

Michael Hesp

Expert Market Director Fakton

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam