Grid Pattern

Josja van der Veer

Directeur Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam

Met haar team is Josja verantwoordelijk voor verantwoorde groei en duurzame opgaven waar Amsterdam de komende decennia voor staat. Dit betekent het maken van keuzes in soms tegengestelde dilemma's. Samen met Amsterdammers is de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 tot stand gekomen met vijf opties voor de lange termijn, te weten rigoureus vergroenen, meerkernige ontwikkeling, groeien binnen grenzen, duurzaam&gezond bewegen en samen stadmaken. Samenwerking met alle betrokken in de MRA staat daarbij voorop.

Achtergrond
Van de Veer heeft tijdens haar loopbaan diverse rollen gespeeld in de stedelijke ontwikkeling. Van onderzoeker, adviseur, tot gebiedsontwikkelaar, belegger en als opdrachtgever voor de Campus van de VU in het Kenniskwartier Zuidas. Van der Veer heeft ervaring opgebouwd in uiteenlopende gebiedsopgaven in verschillende grote steden. Zij is een verbinder en creëert synergie tussen de wereld van de markt en de overheid.

Bijeenkomst

G5-debat gaat op zoek naar de ‘heroes van de betaalbare woningbouwproduktie’.

Woensdag 12:30 - 13:30

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Aeisso Boelman

Partner Fakton Consultancy en Fakton Valuation

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Marja Appelman

Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Paul Oremus

Country Manager & Manager Dutch Funds CBRE Investment Management