Grid Pattern

Ingeborg de Jong

Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp en uitvoerend bestuurder Stichting Timpaan Timpaan Hoofddorp BV

Ingeborg de Jong is sinds 2016 algemeen directeur van Timpaan Hoofddorp BV en uitvoerend bestuurder van Stichting Timpaan. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar richt Timpaan zich op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten in middelgrote gemeenten en stedelijke omgevingen bereikbaar maken voor iedereen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor middeninkomens en doelgroepen als starters, senioren en zorgbehoevenden. Timpaan ontwikkelt wijken waarin bewoners gefaciliteerd en gestimuleerd worden om elkaar te ontmoeten. We stimuleren de deeleconomie en brengen verschillende doelgroepen samen, omdat je alleen samen tot een echte gemeenschap kan komen.

Bijeenkomst

Betaalbaar wonen tussen stad en platteland

Timpaan

Donderdag 12:45 - 13:30

Forum 2

Gerelateerde sprekers

Johan Conijn

Bijzonder hoogleraar Woningmarkt ASRE