Grid Pattern

Bouwinvest Real Estate Investors

Stand 12-25

Real Value for Life

Over Bouwinvest

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel risicospreiding en een solide rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 13,3 miljard (YE 2020).

 

Expertise als fundament voor groei

Wij hebben ruim 70 jaar ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld en begrijpen de behoeften van onze klanten en spelen in op de continue veranderende markten. Onze jarenlange ervaring en kennis van de nationale markt kunnen wij internationaal toepassen. En onze internationale expertise helpt ons weer op de Nederlandse markt. Bij Bouwinvest werken ruim 190 professionals. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.