Grid Pattern

Arcadis Nederland B.V.

Improving quality of life

Toekomstbestendige steden; veilig, slim én gezond

In de afgelopen periode hebben we meer dan ooit ervaren dat gezondheid, in de breedste zin van het woord, een groot goed is.
Dit geldt zowel voor onze persoonlijke gezondheid, maar ook voor de steden waarin we leven. Want iedereen wil gezond wonen én werken.

Steden zijn van grote invloed op ons bestaan en onze toekomst. Steden die in een ingrijpend veranderende wereld, economische ontwikkeling én leefbaarheid goed combineren, zijn de winnaars van morgen. Succesvolle steden zijn dynamisch, waar nieuwe en veilige technologieën het leven verrijken. Alleen ontwikkelingen die bijdragen aan welvaart én welzijn komen hier tot bloei. Slimme mensen in die steden zijn de motor achter ontwikkeling en innovatie. Ze bouwen stap voor stap aan een gezonde, circulaire economie. De samenleving neemt zo verantwoordelijkheid voor de menselijke en natuurlijke omgeving.

Naast steden zijn organisaties vitaal, want zij zorgen voor de juiste grondstoffen waarmee de steden floreren. Van de nettenwerken en voorzieningen die onze energie en water produceren, tot de industrieën die duurzaam opereren en ons de producten leveren die het leven veraangenamen; alle assets moeten gereed zijn voor de toekomst. ‘Business as usual’ is niet langer voldoende. Asset eigenaars en gebruikers kunnen niet zonder een ‘licence to operate’. Ze blijven duurzaam innoveren en strategieën aanscherpen om zo bestaansrecht te creëren en te behouden. De prestaties van hun assets moeten ze gezond en up-to-date houden én verbeteren. Alleen zo zijn ze voorbereid op de uitdagingen van morgen.

De bouw- en vastgoedsector staat voor de uitdaging om een veilige en gezonde omgeving voor iedereen mogelijk te maken. Wij - bij Arcadis - delen onze wereldwijde opgedane kennis. We helpen onze klanten bij veilige, slimme én gezonde duurzame ontwikkelingen en zo helpt iedereen elkaar. Nieuwe, gezamenlijke kansen en oplossingen, daar gaat het om.

Kom het ervaren op onze Arcadis stand op de Provada, hal 10 stand 32.
We laten graag zien hoe wij ons samen voorbereiden op de toekomst!