Grid Pattern

Rijksvastgoedbedrijf

Stand 10-25

Vastgoed van en voor het Rijk

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is dé vastgoedorganisatie van en voor de rijksoverheid. Het RVB beschikt met 11,7 miljoen m2 gebouwen en ruim 91.000 hectare gronden over een omvangrijke vastgoedportefeuille. Deze portefeuille bestaat naast rijkskantoren uit unieke objecten en terreinen. Gecombineerd met de kennis van alle stappen in de vastgoedketen, vervullen we een belangrijke positie in de vastgoedmarkt.

Maatschappelijke meerwaarde met rijksvastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen. Daarnaast leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. We zetten onze gebouwen en gronden in voor de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van aandachtsgroepen. Ook investeren we volop in de verduurzaming, onder meer door het opwekken van hernieuwbare energie op gronden en door slimme digitale oplossingen te (laten) ontwikkelen voor ons vastgoed. Bij nieuwbouw en renovatie hebben we hergebruik van materialen (circulariteit) hoog in het vaandel staan.

Bij onze opgaven is steeds de manier van samenwerken met andere overheden en de markt leidend. We hebben het met elkaar over de wensen en verwachtingen die er spelen. Maar ook over hoe we de processen op een goede manier met elkaar kunnen inrichten. En hoe we met elkaar de beste, meest toekomstbestendige projecten kunnen realiseren met toegevoegde waarde voor de leefomgeving. Ook geven we inzicht in onze werkwijze bij de afstoot en verwerving van vastgoed via openbare inschrijvingen.

Investeren in voormalig rijksvastgoed?

Op het online verkoopplatform Biedboek.nl kunt u het beschikbare aanbod van het Rijksvastgoedbedrijf terugvinden. Er is nu ook een internationaal platform beschikbaar: Bidbook.eu. Het gaat onder andere om onroerende zaken en gebruiks- en zakelijke rechten (bijvoorbeeld pacht, erfpacht, opstalrechten, etc.). Maar ook rijksvastgoed, herontwikkelingsobjecten, voormalige gevangenissen en rechtbanken, bouwkavels en benzinestationveilingen. Uiteraard staan wij op 14, 15 en 16 juni op PROVADA voor u klaar om u over onze verkoopprojecten te informeren.

Afbeeldingen Rijksvastgoedbedrijf