Grid Pattern

Dutch Green Building Council

Stand 12-53

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. We stimuleren kennisontwikkeling, zorgen voor verbinding tussen participanten, verzorgen opleidingen en organiseren en faciliteren bijeenkomsten en evenementen over actuele duurzaamheidsthema's. Ook beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoordelen.

Het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is voor DGBC aanleiding geweest om een Deltaplan Duurzame Renovatie te ontwikkelen. Centraal daarbij staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik en bijna 40% van de CO2-emissies in Nederland, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen.

Het plan moet derhalve een grote bijdrage leveren aan het ‘Paris Proof’ maken van de gebouwde omgeving. Deze binnen het plan gelanceerde methodiek gaat uit van een energieverbruik per vierkante meter per jaar. 

De stichting, opgericht in 2008 op initiatief van de markt en onderdeel van de World Green Building Council, is het grootste en meest brede netwerk in Nederland voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Al zo’n 370 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld, maar ook grote eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van de DGBC. En het netwerk groeit nog steeds.

Meer informatie: www.dgbc.nl