Grid Pattern

Peter Kievoet

Directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte Gemeente Den Haag

Mijn naam is Peter Kievoet (1969). Ik ben een ervaren adviseur, (interim-) manager en trainer/ coach met passie voor mensen, zingeving en permanente vernieuwing. Mijn kracht ligt op het gebied van sturingsrelaties op het snijvlak waar politiek-bestuurlijke ambities, ambtelijk realisatievermogen en maatschappelijk draagvlak elkaar ontmoeten. Ik ken de publieke sector van haver tot gort en heb diverse leidinggevende functies met een hoog politiek afbreukrisico binnen Rijks- en Gemeentelijke overheid vervuld: als politiek adviseur van bewindspersonen en gemeentelijke bestuurders, en als lijnmanager en directeur binnen departementen en gemeentes.

Op dit moment werk ik als Directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag. De uitdagingen en kansen van de 3e stad van Nederland op het gebied van Stedelijke Ontwikkeling vind ik fascinerend. Om alle concurrerende ruimteclaims in de meest dichtbevolkte stad van Nederland met elkaar in overeenstemming te brengen, vraagt integraal kijken, denken en handelen. Het vraagt gebiedsontwikkeling boven plotontwikkeling. En het vraagt een transitie in onze aanpak bij de gemeente Den Haag. Dat is waar ik me voor inzet.

Bijeenkomst

Het G5 debat - ‘The roaring twenties’

PROVADA BV

Woensdag 12:45 - 13:30

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Aeisso Boelman

Partner Fakton Consultancy en Fakton Valuation

Erik Faber

Partner Fakton Development

Hamit Karakus

voorzitter Brede Bouw Coalitie in Overijssel

Heleen Aarts

CEO Amvest Management BV

Henk Jagersma

Stedelijk directeur Ruimte en Economie Gemeente Amsterdam

Jos Melchers

Directeur Gebiedsontwikkeling Cluster Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Sebastiaan de Wilde

Directeur NS