Grid Pattern

Theo Föllings

Directeur SKBN

Theo Föllings is voorzitter van de SKBN, de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland. In deze hoedanigheid staat hij al ruim 12 jaar aan het roer van deze actieve stichting, die publieke en private partners bij elkaar brengt op basis van kennisdeling over werklocaties. Partners zijn Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Provincies en Kennispartners. De stichting ontwikkelt zich de komende jaren tot hét kennisplatform voor het verdienvermogen en de (her)ontwikkeling van werklocaties waar overheden en marktpartijen elkaar vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Föllings is werkzaam bij Oost NL als directeur Innovatie. Daar houdt hij zich bezig met het uitstippelen en concretiseren van de strategie voor vernieuwingen in Oost-Nederland, samen met alle relevante stakeholders, het Rijk en Europa. Deze vernieuwing komt op verschillende manieren tot stand, waaronder valorisatie van kennis, innovatieprogramma’s, verbetering van innovatie ecosystemen rond bedrijven en het oppakken van maatschappelijke uitdagingen samen met bedrijven.