Grid Pattern

Rob Haans

Bestuursvoorzitter woningcorporatie de Alliantie

Rob Haans is bestuursvoorzitter van de Alliantie, een van de grootste woningcorporaties in Nederland met als werkgebied de noordvleugel van de Randstad. De Alliantie, met een balanstotaal van 14,6 miljard euro, verhuurt als maatschappelijke onderneming 55.000 woningen en investeert jaarlijks 400 miljoen euro in nieuwe woningen, verduurzaming en woningverbetering.

Hij is maatschappelijk betrokken en met een ondernemende en bedrijfskundige achtergrond verantwoordelijk voor vastgoedontwikkeling en verandertrajecten, waarbij innovatie of herstructurering aan de orde is. 

Daarnaast is hij bestuurslid van de Bouwcampus en lid van Het Opdrachtgeversforum in de bouw. Verder vervult hij bestuur en toezicht functies bij de Keukenhof, de Boekverkopersbond KBb en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Bij BPD is hij extern adviseur voor de Vastgoed Investerings Commissie.

Gerelateerde sprekers

Duco Bodewes

Zelfstandig adviseur voor woningcorporaties

Henri de Groot

Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek bij VU Amsterdam

Paul Depla

Burgemeester Breda en voorzitter G40 Stedennetwerk

Peter Sybesma

Partner PropertyPeople