Grid Pattern

Ferdi Licher

Directeur Bouwen en Energie, ministerie van BZK

Ferdi Licher, sinds 2011 directeur Bouwen en Energie bij BZK. De directie maakt deel uit van het DG Volkshuisvesting en Bouwen onder leiding van DG Chris Kuijpers. Wij werken voor Minister Hugo de Jonge.

De directie Bouwen en Energie maakt beleid voor bouwkwaliteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving. We werken als directie Bouwen en Energie aan de transitie naar aardgasvrije wijken, vergaande verduurzaming van alle gebouwen in Nederland (woningen, kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed, etc.) aan circulair en klimaatadaptief bouwen en aan innovatie in de bouw. Voorts werken we aan de wet kwaliteitsboring, het bouwbesluit bouwwerken leefomgeving, veilige en gezonde gebouwen.

We werken daarbij intensief samen met andere overheden, maatschappelijke stakeholders en kennisinstellingen om onze doelen te bereiken.

De directie Bouwen en Energie bestaat uit 3 afdelingen en een programmateam. De directie bestaat uit ongeveer 80 mensen.

Onze missie is de borging van publieke belangen voor burgers en bedrijfsleven op het domein van bouwen en energie, waaronder de bouwkwaliteit en de duurzaamheid van gebouwen.