Grid Pattern

Sander de Iongh

Senior Inkoopadviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Rijksoverheid

Sander de Iongh werkt sinds november 2018 voor het Rijksvastgoedbedrijf als senior inkoopadviseur. Sinds augustus 2019 houd hij zich bezig met het verankeren van maatschappelijke thema’s zoals emissiearm en circulair bouwen in de aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het doel is het inzetten van het inkoopvolume om een positief verschil te maken in de maatschappij, bij te dragen aan de  doelstellingen van het rijk voor bijvoorbeeld klimaat en grondstoffengebruik én waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille voor de lange termijn. Hiervoor werkte Sander 15 jaar in verschillende, voornamelijk inkoopfuncties voor publieke én private organisaties.