Grid Pattern

Robert Koolen

Directeur Duurzame Ontwikkeling Heijmans

Robert Koolen is directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans. Vanuit deze rol kijkt hij samen met collega’s hoe stap voor stap de CO2-uitstoot van Heijmans vermindert kan worden. Er wordt op dit moment al actie ondernomen op het gebied van mobiliteit, kantoren, bouwplaatsen en materiaal. Heijmans heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2023 CO2-neutraal te zijn.

Gerelateerde sprekers

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Helma Born

regiodirecteur BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling

Marian Stuiver

Programmaleider Groene Stad Universiteit Wageningen

Marjet Rutten

Gideon Building Transition Tribe