Grid Pattern

Anne Wilbers

Bestuurder bij woningcorporatie Stadgenoot

Anne Wilbers (1961) is sinds 1 februari 2021 bestuurder en sinds 1 januari 2022 bestuursvoorzitter bij Woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam. Stadgenoot staat voor betaalbare woningen in een toegankelijke stad. Voor een Amsterdam dat voor iedereen bereikbaar is. Stadgenoot huisvest ca. 65.000 mensen in ruim 30.000 woningen. Eerder was zij van 2014-2021 bestuurder bij Woningcorporatie Mooiland, een grote corporatie met bezit verspreid over heel Nederland.

Anne heeft een ruime bestuurs-, directie- en managementervaring in de corporatiesector na eerdere ervaring bij de overheid en in de advieswereld. Daarnaast is zij een ervaren toezichthouder.

Anne is lid van het dagelijks bestuur van De Vernieuwde Stad. Een platform van grote maatschappelijk betrokken woningcorporaties die met hun voeten midden in de grootstedelijke problematiek staan. Samen vertegenwoordigen de ondernemende corporaties ruim 1/3 van de sociale huursector. Ook was zij onder andere toezichthouder bij !Woon. !Woon adviseert en helpt bewoners met het oplossen van problemen en het nemen van initiatieven in en rond de woning. Verder is zij bestuurslid bij de Stichting Zwerfjongeren Nederland, dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren en voorzitter van de Stichting Dichter bij Huis. Dit is een stichting die particuliere initiatieven gericht op het langer zelfstandig functioneren van mensen met uiteenlopende beperkingen stimuleert en ondersteunt.

Gerelateerde sprekers

Harm Janssen

Algemeen Directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Thijs Kroese

Wethouder gemeente Purmerend