Grid Pattern

Henri de Groot

Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek bij VU Amsterdam

Henri L.F. de Groot (1971) is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is tevens kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de stedelijke economie, regionale ontwikkeling, agglomeratie, de empirie van groei en handel, milieu-economie en meta-analyse.

Hij is betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten voor de Europese Commissie, NWO, OECD en Nederlandse ministeries, provincies en gemeenten. Sinds 2010 is hij nauw betrokken bij het opstellen en presenteren van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam. Ook heeft hij ruim 10 jaar meegewerkt een uiteenlopende projecten op het Centraal Planbureau op het terrein van onder andere klimaatverandering, Europees Cohesiebeleid, de lange termijn scenariostudie ‘Four Futures’, de studies Stad en Land en Groei & Krimp en studies naar de betekenis van globalisering voor de Nederlandse economie.

Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan die veelvuldig worden geciteerd. Ook wordt hij regelmatig gevraagd voor lezingen voor diverse publieken.

Op het gebied van onderwijs is hij momenteel actief als opleidingsdirecteur van de Bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie, en daarnaast actief bij verschillende cursussen op zowel Bachelor als Master en MPhil niveau.

Gerelateerde sprekers

Paul Depla

Burgemeester Breda en voorzitter G40 Stedennetwerk

Rob Haans

Bestuursvoorzitter woningcorporatie de Alliantie