Grid Pattern

Frans Deeleman

Projectdirecteur EnergieRijkDenHaag Rijksvastgoedbedrijf

Frans Deeleman heeft een technische en bedrijfskundige achtergrond en is heeft langjarige ervaring in zowel de private als publieke sector, vaak op de grens van beleid & strategie en uitvoering. Als project – en programmadirecteur voert Frans opdrachten uit voor het Rijksvastgoedbedrijf en de Nationale Politie. Eerder vervulde hij rollen als project- en programmamanager, strategieadviseur en leidinggevende.

Gerelateerde sprekers

Selina Roskam

Coördinerend beleidsmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties