Grid Pattern

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Lisette Nijs is sinds 1 mei 2021 directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Den Haag. Als directeur Projecten geeft zij met haar team leiding aan de uitvoering van de ruimtelijke gebiedsgerichte opgaven en projecten en is zij betrokken bij grote gebiedsontwikkelingen zoals het Central Innovation District en de Binckhorst. Hiervoor heeft Lisette diverse functies vervult binnen de Gemeente Rotterdam op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Zo was zij o.a. gebiedsontwikkelaar van de gebieden Kralingen-Crooswijk, Noord en Overschie en was zij in de laatste jaren daar afdelingshoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling. Lisette heeft Rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarna een Master City Developer afgerond aan dezelfde universiteit. Lisette woont, samen met haar echtgenoot, in Rotterdam.

Bijeenkomst

De wooncrisis in Nederland: Act Now!

Woensdag 12:45 - 13:45

Forum 1

Hoe versterken we de publiek/private samenwerking?

Platform31

Donderdag 10:30 - 11:15

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Bart van der Vossen

Directeur Ruimte: Ontwikkeling & Strategie Gemeente Utrecht

Harm Janssen

Algemeen Directeur BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Jos Roijmans

Programma- & gebiedsmanagement Spoorzone Gemeente Eindhoven

Maarten Hoorn

Programmamanager Stedelijke Transformatie Platform31

Marja Appelman

Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Miriam Hoekstra – van der Deen

Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Theo Rook

Regiodirecteur Van Wijnen West