Grid Pattern

Ludo Steenmetser

Directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Ludo Steenmetser kan terugkijken op veel ervaring binnen Den Haag.  “Het werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zijn voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest om te kiezen voor het openbaar bestuur”. Als econoom heeft hij in eerste instantie diverse financiële functies gehad binnen de gemeente Den Haag. In de periode 2004-2015 was hij als directeur verantwoordelijk voor de herziening van het welzijnswerk in Den Haag, de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg. In die periode was hij onder andere voorzitter van het landelijke netwerk sociaal domein. Vanaf 2015 is hij directeur Bestaande Stad & Wonen bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Naast o.a. vergunningverlening, handhaving is hij in Den Haag verantwoordelijk voor het woonbeleid. Het aanpakken van misstanden en het bouwen van voldoende betaalbare woningen vormen kernpunten in de aanpak van de woningmarkt. Daarnaast is Ludo Steenmetser voorzitter van het landelijk Netwerk van Managers Omgevingswet (NMO). 

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Prof. Dr. Peter Boelhouwer

Hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft

Tjapko van Dalen

Directeur bestuurder KleurrijkWonen