Grid Pattern

Succesvolle herontwikkeling bedrijventerreinen

Buck Consultants International
Woensdag 15:00 - 16:15 Zaal E107

Wil je deze bijeenkomst FYSIEK bijwonen?

Aanmelden

Herontwikkeling van (delen van) bedrijventerreinen is voor de toekomstkracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. Vaak is er echter sprake van een (korte termijn) financieel tekort, terwijl het herontwikkelingsproject wél duidelijk economische voordelen (groei van bedrijven en werkgelegenheid) én positieve maatschappelijke effecten heeft in de vorm van een toekomstbestendige bedrijvenlocatie met een duurzame inrichting en ruimte voor energietransitie.

Een brede organisatie van het proces, samenwerking met vastgoedpartijen én risicodragende cofinanciering door overheden moeten en kunnen in plaats komen van langdurige processen en subsidies. Maar hoe kan dat in de praktijk?

In deze sessie worden drie praktijkvoorbeelden toegelicht door betrokkenen, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie staat onder leiding van Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants International.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 - 15.15 uur
Anders organiseren en financieren van herontwikkeling
Herontwikkeling van bedrijventerreinen komt van de grond door kansenzones binnen terreinen af te bakenen. In zo’n kansenzone ontwikkelen bedrijven in het gebied, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente samen haalbare plannen. Wat zijn de succesfactoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International.
 
15.15 - 15.30 uur
Deventer pakt het integraal op samen met ondernemers
De gemeente Deventer werkt in het programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030’ (TBBTD) intensief samen met ondernemers. Menno ten Heggeler, projectleider TBBTD geeft een toelichting op die samenwerking met concrete voorbeelden op grote terreinen zoals Bergweide en Kloosterlanden.

15.30 - 15.45 uur
Er is iets moois gaande op de Plaspoelpolder
Plaspoelpolder kent met name in het Middengebied verouderd vastgoed. Maar er is weinig leegstand en recent worden panden en kleinere deelgebieden herontwikkeld. Ivar van der Drift (Industrieschap Plaspoel Polder) en Armand van de Laar (wethouder Gemeente Rijswijk) vertellen aan de hand van de plankaart van het gebied wat er aan vernieuwingen plaatsvindt. Er is sprake van een kentering in de markt, doordat ontwikkelaars/beleggers panden en kavels opkopen, om die opnieuw als bedrijfsruimtes in de markt te zetten. Waar nodig zet het Industrieschap ook haar eigen vermogen in.

15.45 - 16.00 uur
Herontwikkeling van brownfields is een must in het logistiek knooppunt Venlo
Er zijn in Venlo in de afgelopen tien jaar veel gronden uitgegeven aan grote logistieke bedrijven. Tegelijkertijd zijn er ook verouderde locaties, zoals in Belfeld. Erwin Boom (wethouder gemeente Venlo) en ontwikkelaar René Geujen (NextLevel Development) gaan in op de succesvolle herontwikkeling van zo’n brownfieldlokatie in Belfeld. Wat waren de knelpunten, hoe heeft het samenspel tussen gemeente en ontwikkelaar zich ontwikkeld en welke lessen kunnen daaruit voor andere brownfields worden afgeleid?

16.00 – 16.15 uur
Discussie met panel en met de zaal
 
De inleiders vormen het panel van deskundigen, dat onder leiding van moderator Paul Bleumink ingaat op vragen vanuit de zaal.

sprekers

Paul Bleumink

Managing Director Buck Consultants International

Moderator

Menno ten Heggeler

Projectleider Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030

Ivar van der Drift

Industrieschap Plaspoel Polder

Armand van de Laar

Wethouder Gemeente Rijswijk

Erwin Boom

Bestuur Gemeente Venlo

Locatie

Zaal E107

Deelnemen

Wil je deze bijeenkomst FYSIEK bijwonen?

Aanmelden

Delen

Opslaan in agenda

10/27/2021 15:00 10/27/2021 16:15 Europe/Amsterdam Succesvolle herontwikkeling bedrijventerreinen Herontwikkeling van (delen van) bedrijventerreinen is voor de toekomstkracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. PROVADA 2021, Zaal E107