Grid Pattern

MoVe mobiliteit en verstedelijking

Gemeente Rotterdam
Donderdag 10:30 - 11:15 Arena

Het programma MoVe is samenwerking van het Rijk en de Regio op de thema’s mobiliteit en verstedelijking op de lange termijn 2040. Sinds 2018 na het MIRT onderzoek Rotterdam-Den Haag wordt dit in meerdere strategische doelen uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan de binnenstedelijke verdichtingsopgave inclusief de schaalsprong openbaar vervoer, waarbij de mobiliteitstransitie in de stedelijke gebieden worden vormgegeven. Hierbij zijn schone en efficiënte logistiek en gezonde mobiliteit belangrijke bouwstenen. In de schaalsprong OV gaat het om de verstedelijkingskansen van de Oude Lijn (Leiden tot Dordrecht) van bestaande en nieuwe OV knooppunten inclusief de nieuwe oeververbinding voor de grootschalige gebiedsontwikkeling A tot Z. Tevens ligt er veel kansen voor verstedelijking rondom het hoofdwegennet en fietswegennet op het schaalniveau van de Metropoolregio.

Het programma bestaat uit twee korte presentaties waarbij op beide opgaven wordt ingegaan.

Stephan Bekx, senior planoloog over Schaalsprong OV en verstedelijking
Martin Guit , strateeg mobiliteit over ontwikkelstrategie hoofdwegen- en fietsnetwerk inclusief verstedelijking        

Om deze bijeenkomst bij te kunnen wonen dien je in het bezit te zijn van een kaart voor PROVADA 2022. Bestel je kaarten voor PROVADA.

Locatie

Arena

Delen

Opslaan in agenda

06/16/2022 10:30 06/16/2022 11:15 Europe/Amsterdam MoVe mobiliteit en verstedelijking Het programma MoVe is samenwerking van het Rijk en de Regio op de thema’s mobiliteit en verstedelijking op de lange termijn 2040. Sinds 2018 na het MIRT onderzoek Rotterdam-Den Haag wordt dit in meerdere strategische doelen uitgewerkt. PROVADA 2022, Arena