Grid Pattern

Schaalsprong Brainportregio

Brabantstad
Woensdag 14:30 - 15:00 11-09

In 2022 wordt het ‘Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven’ met rijk en provincie gesloten. Het akkoord bevat een gedeelde visie en concrete afspraken over verstedelijking in combinatie met bereikbaarheid en leefbaarheid. Eindhoven en Helmond hebben als OV-knooppunten in de regio beiden een groot aandeel in deze opgave.  Het centrum van Eindhoven (21.000 woningen inclusief Internationale Knoop XL) en het centrum van Helmond (10.000 woningen) worden sterk verdicht en vergroend, waarbij wordt ingezet op het maken van een internationaal metropolitaan interactiemilieu in Eindhoven en het maken van een stedelijk centrumgebied in Helmond. In deze sessie gaan we in op de uitdagingen en kansen van deze schaalsprong.

Om deze bijeenkomst bij te kunnen wonen dien je in het bezit te zijn van een kaart voor PROVADA 2022. Bestel je kaarten voor PROVADA.

Delen

Opslaan in agenda

06/15/2022 14:30 06/15/2022 15:00 Europe/Amsterdam Schaalsprong Brainportregio In 2022 wordt het ‘Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven’ met rijk en provincie gesloten. Het akkoord bevat een gedeelde visie en concrete afspraken over verstedelijking in combinatie met bereikbaarheid en leefbaarheid. Eindhoven en Helmond hebben als OV-knooppunten in de regio beiden een groot aandeel in deze opgave. PROVADA 2022, 11-09