Grid Pattern

Lode Messemaker

Gebiedscoördinator Binnenstad

Lode is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van de historische binnenstad van Utrecht. Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat biedt kansen maar vraagt ook om keuzes. In de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 staat hoe we willen dat de binnenstad er over 20 jaar uit ziet. Dat gaat over schoonheid, variatie, veerkracht en een ontspannen omgeving. Wil je weten hoe je bij een gemeente aan de toekomst werkt? Kom dan naar de opening van de studentendag op donderdag van 11:30 tot 12:15 in zaal E102.

Lode is opgeleid als Sociaal Geograaf en heeft eerder voor de gemeente Rotterdam gewerkt bij het ingenieursbureau, een innovatieteam en het projectmanagementbureau. Binnen de gemeente Utrecht is hij opdrachtgever voor projectmanagers die werken aan ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad.