Grid Pattern

Alfred van den Bosch

Bestuurder Woningcorporatie Wooncompas en voorzitter Maaskoepel

Alfred van den Bosch is bestuurder bij Maaskoepel. Maaskoepel is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam en behartigt de belangen van leden en houdt zich in hoofdlijnen bezig met vraagstukken rond strategisch voorraadbeheer, woonruimtebemiddeling en huisvesting van bijzondere doelgroepen.