Grid Pattern

Desirée Uitzetter

Directeur Gebiedsontwikkeling BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en voorzitter NEPROM

Desirée Uitzetter is sinds 2015 Directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, Bouwfonds Property Development. Begin 2019 is zij benoemd tot Voorzitter van NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. En vanuit die hoedanigheid zit zij ook in de stuurgroep Stedelijke Transformatie. Vanuit verschillende rollen en in verschillende advies- en directiefuncties (eerder o.a. bij KPMG, BNG, Stec) houdt Desirée zich sinds het begin van haar carrière bezig met gebiedsontwikkeling. Het gaat steeds om langjarig samenwerken en samenbrengen van publieke en private belangen om duurzame gebieden te realiseren. De uitdagingen anno nu zijn legio: hoe krijgen we op het regionale schaalniveau de investerings- en sturingskracht georganiseerd om te werken aan een verantwoorde verstedelijking die inspeelt op de vraag naar betaalbare woningen, vergroening van het openbaar gebied, energietransitie en mobiliteit. Desirée is tevens lid van de Raad van Toezicht van Platform31. Desirée studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Utrecht en aan Middlesex University in Londen.