Grid Pattern

Rijksvastgoedbedrijf

Stand 10-25

Vastgoed van en voor het rijk.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het RVB ontwikkelt, onderhoudt, verbouwt, en – indien niet meer nodig – verkoopt vastgoed. Dit doet het RVB primair ter ondersteuning van de kerntaken van het Rijk zelf.

In totaal heeft het RVB in totaal 11,7 miljoen vierkante meter gebouwen en 91.057 hectare gronden in beheer. Dankzij de grote portefeuille, de specialistische vastgoedkennis en de rol als opdrachtgever, hebben we een belangrijke positie in de Nederlandse bouw- en vastgoedmarkt.

Deze positie maakt ook dat het RVB de massa heeft om gelijktijdig met haar eigen opgaven meerwaarde voor de samenleving te realiseren. Hierbij staat centraal hoe we met rijksvastgoed of –grond in een gebied kunnen bijdragen aan de verduurzaming, de woningbouw en andere maatschappelijke opgaven. Hiervoor werken we graag samen met (regionale) marktpartijen en medeoverheden. Omdat we gezamenlijk meer bereiken voor een gebied dan wanneer we ieder afzonderlijk met eigen grond of gebouwen aan de slag gaan.