Grid Pattern

Arcadis Nederland B.V.

Stand 10-32

Wilt u PROVADA benutten om nóg beter aan deze verwachtingen te voldoen? Onze mensen gaan graag met u in gesprek over trends, uitdagingen en innovaties, die de komende jaren extra aandacht vragen in uw vastgoedbeleid en (gebieds-)ontwikkelingen. En op zoek naar kansen op het vlak van:

… Circulair, duurzaam en klimaatbestendig vastgoed
Hoe kunt u, wanneer u inspeelt op veranderende behoeften van steeds veeleisender gebruikers en stakeholders, direct ook bijdragen aan een beter (leef)klimaat en wat zijn hierin kansrijke opties? Op welke momenten doen die zich voor en hoe kunt u daarop anticiperen en welke winst levert u dat op?

… Nieuwe, duurzame mobiliteit & vastgoed
Hoe zorgen we ervoor dat steden en regio’s bereikbaar en vitaal blijven? Gaan we bouwen boven het spoor? Krijgt straks elke nieuwe woonwijk een mobiliteits-hub? Welke duurzame mobiliteitsmix heeft de toekomst en hoe kunt daar op anticiperen bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen?

… Slimme technologie, data & vastgoed
Waar liggen kansen om met big data en nieuwe, digitale technologie ontwerp, beheer en exploitatie van uw assets te optimaliseren? Of om scherper en eerder inzicht te krijgen in de aspecten die bepalend zijn voor uw performance naar gebruikers en stakeholders?

Bent u voor deze of andere vragen op zoek naar nieuwe ideeën? Wij zijn overtuigd dat u wilt leren van de ervaringen van koplopers en uw voordeel wilt doen met in de praktijk bewezen oplossingen. Wat uw drijfveren ook zijn; we zien er naar uit om u te ontmoeten!
 

Met vriendelijke groeten,

Cécile Cluitmans
Lid directieteam Arcadis Nederland BV | Raad van Advies Provada