Grid Pattern

Fouad Sidali

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Sinds januari 2021 is Fouad Sidali wethouder wonen, zorg, volksgezondheid, welzijn en sport in Haarlemmermeer. Een gemeente met meer dan 155.000 inwoners midden in de Randstad. Met kenmerkende grootstedelijkheid, maar ook akkerbouw en glastuinbouw. Met 31 dorpen en kernen, de goede bereikbaarheid en de luchthaven op haar grondgebied kent Haarlemmermeer een grote diversiteit aan bedrijvigheid en woningbehoeften.

Als wethouder wonen en zorg komt zijn sociale kant voor de inwoners goed naar voren. Iedereen verdient immers een passend dak boven zijn of haar hoofd. Goed, betaalbaar en veilig wonen is een basisbehoefte. Of het nu gaat om een trendy studio, Vinexwoning of een comfortabele zorgwoning.
De woningnood slaat ook Haarlemmermeer niet over. Er is een chronisch tekort aan woningen voor jongeren, starters, senioren, doorstromers en spoedzoekers. Door de geluidsnormen rondom de luchthaven, de stikstofdiscussie en prijsstijgingen in de bouw blijft het een uitdaging om te voldoen aan de woningbouwopgave van 20.000 woningen tot 2040.

Het thema ‘inclusiviteit en ruimtelijke plannen’ is hem op het lijf geschreven. Wonen met zorg meer mogelijk maken, staat hoog op zijn bestuurlijke agenda. Net zoals meer betaalbare (sociale) huurwoningen bouwen voor starters, jongeren en spoedzoekers. De pilot Flexwonen krijgt al vorm in Haarlemmermeer en ook zijn er stimuleringsregelingen om doorstroming te bevorderen. Het begin is er, maar we zijn er nog niet. Haarlemmermeer weet dat je de woningnood als gemeente alleen niet kunt oplossen. Dit moet je samen met de regio én de markt doen. En met de Rijksoverheid. Graag gaat hij met u daarover in gesprek.

Bijeenkomst

Bouwen aan de inclusieve wijk

Woensdag 10:15 - 11:00

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Gijs van den Boomen

Creative director Kuiper-Compagnons

Ingeborg de Jong

Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp BV

Jan van Barneveld

Directeur De Alliantie

Marcel Schipper

Algemeen directeur VolkerWessels Vastgoed

Robert van Ieperen

Partner/Directeur EarthY