Grid Pattern

Gijs van den Boomen

Creative director Kuiper-Compagnons

Gijs van den Boomen is directeur en hoofdontwerper van KuiperCompagnons. Hij is verant­woordelijk voor de ontwikkeling van diverse (complexe en grootschalige) projecten en initiatieven op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur, zowel in binnen- als buitenland.

Zijn kracht ligt in het verbinden van ruimtelijke concepten die morgen nodig zijn, maar met inachtneming van het lange termijn perspectief. Met zijn integrale manier van werken verbindt hij het landschap met de stad en technische innovatie met duur­zame esthetiek. Door dit te doen op alle schaalniveaus op het gebied van ruimtelijk ontwerp, steden­bouw, architectuur en landschapsarchitectuur, benadrukt hij het belang van de ligging van het land om te voldoen aan de behoeften van mens en natuur. Zijn projecten zijn gericht op het oplossen van uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat­bestendigheid in stedelijke delta’s.

Bijeenkomst

Bouwen aan de inclusieve wijk

Woensdag 10:15 - 11:00

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Fouad Sidali

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Ingeborg de Jong

Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp BV

Jan van Barneveld

Directeur De Alliantie

Marcel Schipper

Algemeen directeur VolkerWessels Vastgoed

Robert van Ieperen

Partner/Directeur EarthY