Grid Pattern

Marcel Schipper

Algemeen directeur VolkerWessels Vastgoed

Marcel Schipper is statutair directeur van VolkerWessels Vastgoed B.V. Als zelfstandige, onafhankelijke en nationale werkmaatschappij binnen de VolkerWessels groep voelt VolkerWessels Vastgoed zich optimaal thuis in de wereld van creatie, ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogwaardige leef-, woon- en werkomgevingen.

 Het ontwikkelen van nieuwe leefomgevingen, maar ook het herinrichten van bestaande gebieden, schept een grote verantwoordelijkheid. Het is onze ambitie om duurzame producten te maken voor huidige én toekomstige generaties, met respect voor het milieu. VolkerWessels Vastgoed verenigt grondige kennis en ervaring met een nuchter verstand en een natuurlijke drijfveer tot innovatie. Onze solide financiële positie stelt ons in staat hoge kwaliteitseisen te stellen aan al onze projecten. Wij werken vanuit Nieuwegein en opereren landelijk:

 • VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt vanuit directe betrokkenheid van de consument en de lokale omgeving;

• Bouwt met vooruitziende blik en brede expertise op het gebied van energiemanagement en grondstoffenbeheer;

• Investeert in een integere samenwerking met partners en een inspirerend werkklimaat voor medewerkers.

 

Bijeenkomst

Bouwen aan de inclusieve wijk

Woensdag 10:15 - 11:00

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Fouad Sidali

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Gijs van den Boomen

Creative director Kuiper-Compagnons

Ingeborg de Jong

Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp BV

Jan van Barneveld

Directeur De Alliantie

Robert van Ieperen

Partner/Directeur EarthY