Grid Pattern

Ingeborg de Jong

Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp BV

Ingeborg de Jong is sinds 2016 algemeen directeur van Timpaan Hoofddorp BV en uitvoerend bestuurder van Stichting Timpaan. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar richt Timpaan zich op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten in middelgrote gemeenten en stedelijke omgevingen bereikbaar maken voor iedereen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor middeninkomens en doelgroepen als starters, senioren en zorgbehoevenden. Timpaan ontwikkelt wijken waarin bewoners gefaciliteerd en gestimuleerd worden om elkaar te ontmoeten. We stimuleren de deeleconomie en brengen verschillende doelgroepen samen, omdat je alleen samen tot een echte gemeenschap kan komen.

Bijeenkomst

Bouwen aan de inclusieve wijk

Woensdag 10:15 - 11:00

Forum 1

Gerelateerde sprekers

Fouad Sidali

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Gijs van den Boomen

Creative director Kuiper-Compagnons

Jan van Barneveld

Directeur De Alliantie

Marcel Schipper

Algemeen directeur VolkerWessels Vastgoed

Robert van Ieperen

Partner/Directeur EarthY