Grid Pattern

Wouter Spijkerman

Kwartiermaker nieuwe woonconcepten Gemeente Utrecht

Meer informatie over Wouter Spijkerman volgt.

Gerelateerde sprekers

Isabel van der Geer

Afdelingshoofd Woningbouw bij Directie Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaap Jansse

Directeur Welzijn. Zorg en Jeugdhulp Gemeente Rotterdam

Ludo Steenmetser

Directeur Bestaande stad & wonen Gemeente Den Haag