Grid Pattern

Paul Bleumink

Managing Director Buck Consultants International

Als medeoprichter van BCI in 1985 heeft Paul Bleumink een grote variatie aan adviesopdrachten uitgevoerd op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen, werklocaties, innovatie en clusterontwikkeling in een groot aantal sectoren en de daaruit voortvloeiende kansen voor steden en regio’s, zeehavens en luchthavens. Paul heeft daardoor een groot netwerk onder bedrijven en bij overheden, die het vestigings- en investeringsklimaat in hun regio’s willen versterken. Paul is in staat om zijn kennis van economie, logistiek, innovatie en sterkten en zwakten van regio’s met elkaar te verbinden. Bovendien spreekt hij de taal van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Door die combinaties van kennis en ervaringen is hij in staat om in korte tijd complexe problemen te analyseren en om tot concrete oplossingen te komen.

Gerelateerde sprekers

Armand van de Laar

Wethouder Gemeente Rijswijk

Erwin Boom

Bestuur Gemeente Venlo

Gielijn Blom

Sr. Beleidsadviseur Gemeente Arnhem

Harriët Sinnige

Manager Real Estate Havenbedrijf Rotterdam

Heleen Sauer

Sr. Beleidsadviseur Gemeente Arnhem

Ivar van der Drift

Industrieschap Plaspoel Polder

Jordi Hubers

Sr. adviseur Buck Consultants International

Marcel Michon

Managing Partner Buck Consultants International

Menno ten Heggeler

Projectleider Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030