Grid Pattern

Marcel Michon

Managing Partner Buck Consultants International

Marcel studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vervolgens heeft hij een postdoctoraal Logistiek Management gevolgd en een opleiding tot het doorlichten van bedrijven. Marcel heeft bij diverse werkgevers gewerkt in de advieswereld en publieke sector (provincie Noord-Brabant), alvorens hij in 1990 in dienst trad bij Buck Consultants International. Marcel Michon leidt binnen BCI de adviespraktijk Economie, Ruimte, Vervoer en Infrastructuur. Marcel heeft zich in de loop der jaren bekwaamd in vraagstukken waar een brede ruimtelijk economische benadering voor vereist is, zoals inrichtingsvraagstukken van bedrijventerreinen en havengebieden, mobiliteitsvraagstukken en ICT, vervoersvraagstukken in relatie tot het stedelijk netwerk en knooppunt-ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke corridors. Hij wordt frequent gevraagd bij het opstellen van strategische visies en weet deze vervolgens om te bouwen tot concrete programma’s en projecten. Tot zijn klanten behoren ministeries, provincies, regio’s, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, clusterorganisaties, gemeenten en bedrijven. Marcel spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.

Gerelateerde sprekers

Armand van de Laar

Wethouder Gemeente Rijswijk

Erwin Boom

Bestuur Gemeente Venlo

Gielijn Blom

Sr. Beleidsadviseur Gemeente Arnhem

Harriët Sinnige

Manager Real Estate Havenbedrijf Rotterdam

Heleen Sauer

Sr. Beleidsadviseur Gemeente Arnhem

Ivar van der Drift

Industrieschap Plaspoel Polder

Jordi Hubers

Sr. adviseur Buck Consultants International

Menno ten Heggeler

Projectleider Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030

Paul Bleumink

Managing Director Buck Consultants International