Grid Pattern

Karsten Klein

Directeur Belangenbehartiging VEH

Karsten Klein begon zijn loopbaan bij het ministerie van Financiën in Den Haag. In 2006 werd hij als raadslid in Den Haag politiek actief. Hij werd fractievoorzitter en lijsttrekker en tussen 2010 en 2018 wethouder van Den Haag. Na deze periode werd hij door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat gevraagd als Aanjager Beter Aanbesteden. Hierbij heeft hij decentrale overheden geholpen op het terrein van aanbestedingen en heeft hier verbetervoorstellen voor gedaan. Vervolgens werkte hij als directeur bij FME (een grote ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in Nederland) en tegenwoordig als directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Hier behartigt hij de belangen van de ruim 800.000 leden bij vraagstukken rondom het bezit van een huis.

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Bianca Seekles

Directeur Era Contour

Marja Elsinga

Hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft

Mathijs Bouman

Econoom en journalist