Grid Pattern

Jouke van Dijk

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2018 Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. Als adviseur en consultant doet hij onderzoek en geeft hij beleidsadviezen aan onder andere gemeenten, provincies en bedrijven die zich bezighouden met arbeidsmarktbeleid, onderwijs en scholing en regionaal economische ontwikkeling.

Gerelateerde sprekers

Alfred Bolks

Directeur/Oprichter VanWonen

Cor Wagenaar

hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen

Evelyn Borgsteijn

Directeur-bestuurder van MarketingOost

Monique van Haaf

Nederlandse politica en bestuurder van de VVD