Grid Pattern

Evelyn Borgsteijn

Directeur-bestuurder van MarketingOost

Evelyn Borgsteijn is sinds 2019 directeur-bestuurder van MarketingOost. Daarvoor was zij directeur Corporate Affairs bij Coöperatie VGZ. MarketingOost helpt overheden en ondernemers om met behulp van de vrijetijdseconomie Overijssel verder te ontwikkelen met aandacht voor smart data, aanbod- en gebiedsontwikkeling en marketing. Vanuit haar functie is zij actief op het snijvlak van positionering, maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking met bezoekers, bewoners, ondernemers en publieke partijen in Overijssel.

Gerelateerde sprekers

Alfred Bolks

Directeur/Oprichter VanWonen

Cor Wagenaar

hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen

Jouke van Dijk

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Monique van Haaf

Nederlandse politica en bestuurder van de VVD