Grid Pattern

Monique van Haaf

Nederlandse politica en bestuurder van de VVD

Monique van Haaf maakt sinds 2015 deel uit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met onder andere Ruimte, Wonen, Stadsbeweging en Retail in haar portefeuille. Zij is ook verantwoordelijk voor de nieuwe omgevingsvisie van Overijssel. Zij vertegenwoordigt de VVD in het college van Gedeputeerde Staten. Zij werkte in verschillende leidinggevende functies op de woningmarkt, tot ze actief werd binnen de VVD. Vanaf 2011 als vice-voorzitter en later voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel.

Gerelateerde sprekers

Alfred Bolks

Directeur/Oprichter VanWonen

Cor Wagenaar

hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen

Evelyn Borgsteijn

Directeur-bestuurder van MarketingOost

Jouke van Dijk

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse