Grid Pattern

Joks Janssen

Praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de regio’ Tilburg University

Joks is werkzaam als senior adviseur-onderzoeker bij kennisinstituut Het PON-Telos en als praktijkhoogleraar ‘brede welvaart in de regio’ verbonden aan Tilburg University. Zijn inhoudelijke expertise bevindt zich op het terrein van (regionaal) ruimtelijke ordening, duurzame gebiedsontwikkeling en cultuurhistorie. Joks mengt zich actief in het debat over de ruimtelijke inrichting van Nederland, onder meer als columnist van het Nationaal Renovatieplatform. Hij heeft eerder gewerkt bij het Ruimtelijk Planbureau, provincie Noord-Brabant, Wageningen University en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Jeanet van Antwerpen

Directeur regio Noord-Oost & Midden Nederland bij BPD