Grid Pattern

Marja Elsinga

Hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft

Marja is als hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TUDelft verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het gebied van wonen in Nederland en internationaal. Ze is projectleider van het project 1MHomes dat de woningopgave vanuit beleidsmatige, architectonische, technische en stedenbouwkundige invalshoek bestudeert.

 In haar werk benadrukt Marja de complexiteit van wonen als basisbehoefte en investeringsobject. Zij is gespecialiseerd in de organisatie van betaalbaar wonen en sociale woningbouw. Zij is tevens commissaris bij woningcorporatie Ymere en bestuurslid van het Netwerk Conceptueel Bouwen.

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Bianca Seekles

Directeur Era Contour

Karsten Klein

Directeur Belangenbehartiging VEH

Mathijs Bouman

Econoom en journalist