Grid Pattern

Peter Boelhouwer

Hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft

Meer informatie over Peter Boelhouwer volgt.

Gerelateerde sprekers

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Erik Jan van Kempen

Programma-DG Omgevingswet bij het ministerie van BZK

Marc Peters

Portaal

Marja Appelman

Directeur Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Martin Beukeboom

Directeur Dura Vermeer Zuid

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes

Onno Dwars

Directeur Ballast Nedam Development