Grid Pattern

Marja Appelman

Directeur Woningmarkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marja Appelman is sinds 1 augustus 2018 directeur Woningmarkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor heeft ze diverse andere functies vervult bij het rijk. Zo was zij directeur van de Kansspelautoriteit, adjunct-directeur Cure bij de Nederlandse Zorgautoriteit, onderzoeker en afdelingshoofd dienstverlenende bedrijven bij het Centraal Planbureau en senior-beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken. Gedurende de periode 2008 tot 2013 was Marja partner bij SiRM, een mede door haar opgericht strategisch adviesbureau in gereguleerde markten, met een focus op de gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2009 is Marja lid van de Raad van Commissarissen van HADOKS, een vereniging voor en door huisartsen in de Haaglanden.

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Anne Koning

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes

Peter Boelhouwer

Hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft